School-Albums-header

校園動態

經濟科「香港金融及銀行業發展」導賞團

中五級經濟科同學早前參加由活現香港(文化)有限公司及恒生銀行合辦的「香港金融及銀行業發展」導賞團,透過導賞員的帶領及講解遊走中環多間銀行,了解過去銀行業的發展及香港成為國際金融中心的原因。當中更難得地可以參觀恒生銀行中環總行令同學們眼界大開。