School-News-header

學校概覽

香港中學文憑考試中六重讀生入學申請

文件 Document:

2022-2023中六學位收生要求(本校生)  

2022-2023中六學位收生要求(校外生)  

2022-2023年度中六重讀_(本校生)申請表  

2022-2023年度中六重讀_(校外生)申請表