School-News-header

學校概覽

香港中學文憑考試中六重讀生入學申請   2020-07-16

文件 Document:

2020-2021年度中六重讀(本校生)收生要求及申請表格  

2020-2021年度中六重讀(校外生)收生要求及申請表格  

 

香港中學文憑考試中六重讀生入學申請   2019-07-08

文件 Document:

2019-2020年度中六學位重讀生要求(校外生)  

2019-2020年度中六重讀(校外生)申請表  

2019-2020年度中六學位重讀生要求(本校生)  

2019-2020年度中六重讀(本校生)申請表