School-News-header

學生成長

銀樂隊隊員呂曉靜、周雅婷及何綽琦同學,於皇家音樂學院樂理考試獲得 Distinction / Merit 成績

恭賀本校三名銀樂隊隊員,於2021年6月經本校推薦,參加皇家音樂學院五級樂理考試,獲得優異成績。

銀樂隊大部份隊員均由零開始,於學校接受音樂訓練。學校為隊員提供免費樂器,作練習、合奏訓練及步操訓練之用,並提供樂理課程,定期推薦隊員參與公開考核。

學生

成績

等級

4A 呂曉靜

70/75

Distinction

4A 周雅婷

66/75

Distinction

4A 何綽琦

64/75

Merit